Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach