K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Przedmiot działania

  1. Przedmiotem działania Zakładu jest działalność lecznicza polegająca na:
   • udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie zawartych umów oraz innych obowiązujących przepisów,
   • promocji zdrowia poprzez działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.
  2. W ramach udzielania świadczeń zdrowotnych Zakład podejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania  Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  1. Ambulatoryjnych w zakresie:
   • podstawowej opieki zdrowotnej:
    • udzielanie świadczeń zdrowotnych zapobiegawczo –leczniczych, w tym:
     • prowadzenie edukacji zdrowotnej,
     • dokonywanie systematycznej i okresowej oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy i prowadzenie czynnego poradnictwa,
     • rozpoznawanie środowiska świadczeniobiorcy,
     • rozpoznawanie i ograniczanie czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego świadczeniobiorcy,
     • koordynowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
     • rozpoznawanie i leczenie problemów zdrowotnych,
     • sprawowanie opieki zdrowotnej w domu świadczeniobiorcy w razie obłożnej choroby,
    • orzekanie o stanie zdrowia świadczeniobiorcy,
    • integrowanie, koordynowanie i kontynuowanie działań leczniczych podejmowanych w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innych świadceniodawców,
    • sprawowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej i położniczej nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania.
   • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
   • diagnostyki medycznej:
    • obrazowej: badania rentgenowskie , ultrasonograficzne i mammograficzne, densytometrycznej
    • endoskopowej,
    • elektrograficznej,
    • audiometrycznej,
    • spirometrycznej,
    • laboratoryjnej;
   • medycyny pracy:
    • wykonywanie badań profilaktycznych, tj. wstępnych, okresowych, kontrolnych i innych prowadzonych odpłatnie na podstawie odrębnych umów pomiędzy zakładami,
    • nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych oraz przeprowadzanie badań lekarskich przed rozpoczęciem i w trakcie praktyki wynikającej z kierunku nauki zawodu,
    • nieodpłatne wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu,
   • stomatologii, chirurgii stomatologicznej i ortodoncji,
   • rehabilitacji leczniczej,
   • innych świadczeń zdrowotnych, w tym:
    • promocji zdrowia,
    • realizacji programów zdrowotnych i profilaktycznych.
  2. Szpitalnych w zakresie chirurgii krótkoterminowej w następujących specjalnościach medycznych:
   • chirurgia ogólna,
   • chirurgia urazowo-ortopedyczna,
   • ginekologia,
   • otolaryngologia,
   • okulistyka,
   • urologia.
   • chirurgia dziecięca,
   • chirurgia urazowo-ortopedyczna dla dzieci,
   • otolaryngologia dla dzieci,
   • okulistyka dla dzieci,
   • urologia dla dzieci
   •  

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Katarzyna Błotny
  Publikacja dnia: 05.10.2018
  Podpisał: Katarzyna Błotny
  Dokument z dnia: 05.10.2018
  Dokument oglądany razy: 4229
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"