K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Organizacja wewnętrzna

  Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem : 000000013626

  Zakład posiada osobowość prawną od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Sądowego), pod numerem : 0000048008 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

  Zakład posiada identyfikator wg systemu Regon : 270150167 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP : 634-23-03-764.

  Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą: komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

  1. podległe Dyrektorowi:
   • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
   • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Pielęgniarstwa
   • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomoczno-Finansowych - Główny Księgowy, któremu podlega:
    • Dział Finansowo – Księgowy,
    • Dział Kadry-Płace (zależność pozioma).
   • Inspektor ds. Obrony Cywilnej
   • BHP
   • Dział Kadry-Płace (zależność pionowa)
   • Ochrona Przeciw-Pożarowa
   • Zamówienia Publiczne
  2. podległe Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa:
   • Kierownicy Przychodni
   • Dział Organizacyjno-Administracyjny (w części merytorycznie podległej)
   • Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego pod nazwą "Laboratorium na Mickiewicza"
   • Kierownik Ambulatoryjnego Centrum Zabiegowego
  3. podległe Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Pielęgniarstwa:
   • Pielęgniarki Przełożone Jednostek Organizacyjnych
   • Pielęgniarka Przełożona Medycyny Szkolnej
   • Dział Organizacyjno-Administracyjny (w części merytorycznie podległej)

  Powyższe informacje w sposób graficzny przedstawia załącznik nr 2 do statutu SPZLA przedstawiony poniżej:

  SCHEMAT ORGANIZACYJNY

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Katarzyna Błotny
  Publikacja dnia: 05.10.2018
  Podpisał: Katarzyna Błotny
  Dokument z dnia: 05.10.2018
  Dokument oglądany razy: 4936
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"