K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  VITA BENE

   Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” realizuje umowę o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Wydziału EFS nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-202.

   

  Oś priorytetowa - 9. Włączenie społeczne

  Działanie - 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

  Poddziałanie - 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

   

  Cel projektu:

  Otwarcie placówki usług zdrowotnych „Vita bene” zapewniającej opiekę dzienną i całodobową dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Placówka zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Ordona 13. Będzie dostępna dla mieszkańców województwa śląskiego z obszaru ZIT. Projekt zapobiega deinstytucjonalizacji.

  W placówce osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie mogła skorzystać z pomocy w części dziennej, dla osób chodzących  (do 10 osób jednocześnie)

  lub całodobowo, tzw. opieka wytchnieniowa (do 4 osób jednocześnie).

  W ramach pobytu osoby będą miały:

  • ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej,
  • zapewnione zajęcia z fizjoterapeutami, masażystami, terapeutą, psychologiem,
  • zapewnione trzy posiłki, skonsultowane z dietetykiem,
  • będą mogły skorzystać z wielu zajęć z manualnych, terapeutycznych 

   

   

  Aktualnie realizujemy zadanie 1  pod tytułem: Dostosowanie oraz doposażenie miejsca realizacji usług zdrowotnych w potrzebny sprzęt.

  Realizację zadania nr 2 pod tytułem: Realizacja opieki zdrowotnej nad pacjentem rozpoczynamy od 01.03.2021 roku.

   

  Na pytania dotyczące rekrutacji personelu, zapraszamy na naszą stronę internetową w zakładce konkursy

   

  Pytania dotyczące objęcia opieką podopiecznych prosimy kierować na adres:

  vita_bene@spzla-katowice.pl

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 02.02.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 02.02.2021
  Dokument oglądany razy: 1593
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"