K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Informacje o projekcie

  INFORMACJA

   

  Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

  „Moja Przychodnia” realizuje projekt WND-RPSL.09.02.01-24-02GB/19

  pt. „Otwarcie placówki usług zdrowotnych „VITA BENE”

  zapewniającej opiekę dzienną i całodobową

  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

   

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla stu czterdziestu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Podregionu Katowice, poprzez stworzenie czternastu nowych miejsc opieki medycznej w placówce zapobiegającej deinstytucjonalizacji.

   

  Główne rezultaty projektu to:

  • niwelowanie niekorzystnych problemów społecznych związanych z zapewnieniem opieki dla osób niesamodzielnych, które w wysokim stopniu występują na obszarach wysoko zurbanizowanych w Podregionie Katowickim,

  • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania,

  • kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja zdrowotna w zakresie sprawowanej opieki oraz wsparcie psychologiczne.

   

  W projekcie zapewniono działania, które będą miały na celu pomoc opiekunom osób niesamodzielnych zapewniając im wytchnienie w opiece nad takimi osobami.

  Opiekujący się osobami chorymi, niepełnosprawnymi będą mogli liczyć na czasowe przejęcie opieki przez jednostkę, poprzez zapewnienie opieki całodobowej i wytchnieniowej, a także szkolenia i pomoc psychologiczną.

   

  Placówka „VITA BENE” zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Juliana Ordona 3

   

  Osoby lub ich opiekunowie zainteresowane uzyskaniem powyższego wsparcia mogą pobrać druki skierowań, które są dostępne na stronie spzla-katowice.pl,

  adres email: vita_bene@spzla-katowice.pl lub osobiście w placówce „VITA BENE” lub w biurze projektu w SP ZLA w Katowicach „Moja Przychodnia” Katowice ul. PCK 1, III piętro pokój nr 34.

   

   

  Szczegółowe informacje pod numerami telefonów +48 510 470 175, +48 510 470 190

   

   

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać w placówce „VITA BENE”

  40-164 Katowice ul. Ordona 3

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 27.05.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 27.05.2021
  Dokument oglądany razy: 559
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"