K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  DODATKOWE INFORMACJE

   

  • Do „VITA BENE” nie będą kwalifikowani Pacjenci, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, psychiczna lub uzależnienie.

   

  • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w placówce usług zdrowotnych „VITA BENE”.

   

  • W dniu przyjęcia do placówki usług zdrowotnych „VITA BENE” lekarz i pielęgniarka oceniają Pacjenta wg skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 65 punktów według w/w skali nie zostanie zakwalifikowany do „VITA BENE”.

   

  • Placówka nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste, pozostające poza depozytem „VITA BENE”.

   

  • LEKI własne Pacjenta w celu kontynuacji farmakoterapii.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 27.05.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 27.05.2021
  Dokument oglądany razy: 497
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"