K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Warunki rekrutacji


   

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE

   

  1. Wniosek o przyjęcie.

  2. Skierowanie do placówki – wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę.

  3. Karta oceny stanu klinicznego sporządzana z zastosowaniem skali poziomu samodzielności.

   

  Kryteria formalne:

  • Pacjent wymagający opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

  • zamieszkanie, praca lub uczenie się na terenie Podregionu Katowickiego,

  • oświadczenie pacjenta o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków UE w czasie trwania projektu,

  • skala Barthel uzyskanie od 40 do 65 punktów (opinia lekarska).

   

  Do rekrutacji przyjęto kryteria preferowane po spełnieniu których pacjenci będą przyjmowani w pierwszej kolejności:

  Kryteria preferowane:

  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
   z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie lekarskie, oświadczenie).

   

  Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni będą pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 27.05.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 27.05.2021
  Dokument oglądany razy: 516
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"