K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. Decyzja organu emerytalno-rentowego (kserokopia dokumentu, dokument z waloryzacji z emerytury / renty z bieżącego roku).

  2. Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia dokumentu).

  3. Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia dokumentu).

  4. Kserokopie dokumentów: dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta – dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta – postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Szołtysek
  Publikacja dnia: 27.05.2021
  Podpisał: Łukasz Szołtysek
  Dokument z dnia: 27.05.2021
  Dokument oglądany razy: 561
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"